Αγγλικά Lower (Β2)

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών BIG BEN, η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο επίπεδο Lower χαρακτηρίζεται ξεκάθαρα από την ολοκληρωμένη προετοιμασία των μαθητών μας για την σίγουρη επιτυχία τους στις εξετάσεις του πρώτου μεγάλου πτυχίου, γνωστό ως Lower, και την απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού. Στο επίπεδο αυτό γίνεται σαφέστατα μια εντατικότερη διδασκαλία της γλώσσας με έμφαση στην ανάπτυξη περαιτέρω λεξιλογίου και την εμβάθυνση και εμπέδωση της γραμματικής. Επιπλέον, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και εξασκούμε τους μαθητές μας μεθοδικά και συστηματικά στην δεξιότητα γραφής όλων των ειδών του γραπτού λόγου ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε και βελτιώνουμε την δεξιότητα του προφορικού λόγου συνεχώς, δυο απαραίτητα και ιδιαιτέρως απαιτητικά κομμάτια των εξετάσεων. Άλλωστε ανάμεσα στο έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό βρίσκονται πάντα και καθηγητές με μητρική γλώσσα την Αγγλική (native speakers).

Συνεπώς, οι μαθητές μας όχι μόνο κατακτούν το επιθυμητό επίπεδο γνώσης αλλά καλλιεργούν και την σωστή ψυχολογία σταδιακά και μαθαίνουν να διαχειρίζονται το πιθανό άγχος, εφόδια τα οποία θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν την διαδικασία των εξετάσεων με επιτυχία.

Το επίπεδο Lower αποτελείται από 2 τάξεις- χρονιές:

  • E Senior
  • Lower
  • Εντατικό πρόγραμμα: E Senior και Lower σε μόνο μία χρόνια

Κατά την διάρκεια της τάξης E Senior φροντίζουμε για την κάλυψη πιθανών ελλείψεων ή κενών από προηγούμενες χρονιές, ενώ προχωράμε σε επέκταση της βασικής γνώσης τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα αυτού του επιπέδου και λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του εκάστοτε μαθητή ξεχωριστά καθώς και τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις του κάθε πιστοποιητικού, ο μαθητής μαζί με την καθοδήγηση των καθηγητών του επιλέγει το πτυχίο για το οποίο θα εξεταστεί μέσω μιας σειράς mock πτυχίων ΜΟΝΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.

Στην διάρκεια της χρονιάς Lower, εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο στους τομείς του λεξιλογίου, της γραμματικής καθώς και στην ικανότητα κατανόησης αλλά και παραγωγής λόγου στην Αγγλική γλώσσα. Παράλληλα, οι μαθητές αρχίζουν να εξοικειώνονται σταδιακά με την διαδικασία των εξετάσεων μέσω των γνωστών Mock Tests, δηλαδή προσομοίωση των εξετάσεων μέσω τεστ που είναι διαμορφωμένα και διεξάγονται σε ένα περιβάλλον με συνθήκες που μοιάζουν ακριβώς με τις επίσημες εξετάσεις ων μαθητών. Το σχολείο μας καθιέρωσε ως πρωτοπόρος στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια την πρακτική των mock σε όλα τα επίπεδα εξετάσεων και γλωσσών σε γραπτά και προφορικά (προσωπικές συνεντεύξεις).

Με την συστηματική και σταδιακή ενδυνάμωση των γλωσσικών δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με την απαραίτητη εξοικείωση με τα πτυχία που επέλεξαν και την πολύτιμη καθοδήγηση και βοήθεια των καθηγητών μας, η εκπαίδευση και η πορεία όλων των μαθητών μας είναι εγγυημένα επιτυχής.

Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς , εκτός από το εβδομαδιαίο καθορισμένο πρόγραμμα, γίνονται πολλές επιπλέον διδακτικές ώρες για περαιτέρω εξάσκηση στις επιμέρους δεξιότητες όπως listening, προφορικά και φυσικά mock.