Αγγλικά για Ενήλικες

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών BIG BEN, προσφέρονται προγράμματα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας ειδικά σχεδιασμένα για τις απαιτήσεις και τις σύγχρονες ανάγκες των ενήλικων μαθητών μας. Η διδασκαλία γίνεται σε ολιγομελή τμήματα, ενώ η μεθοδολογία και οι τεχνικές που χρησιμοποιεί το έμπειρο καθηγητικό προσωπικό ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των ενηλίκων.

Τμήματα ενηλίκων δημιουργούνται τόσο για αρχάριους όσο και για προχωρημένους χρήστες της Αγγλικής γλώσσας και καλύπτουν την κάθε ανάγκη του εκάστοτε ενήλικα ξεχωριστά, είτε πρόκειται για επαγγελματική, πανεπιστημιακή ή απλά προσωπική χρήση της γλώσσας και ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Τα προγράμματα μας διαμορφώνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες πιστοποίησης του κάθε μαθητή και γίνεται προετοιμασία για IELTS και φυσικά όλων των ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.