Αγγλικά Junior

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών BIG BEN, στην Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, ακολουθούμε αποτελεσματική διδασκαλία, βασισμένη στην πολυετή εμπειρία μας για τα τμήματα Junior.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από διάφορες πρακτικές και δραστηριότητες που οδηγούν μεθοδικά σε πλήρη κατάκτηση θεωρητικής γνώσης στους τομείς της γραμματικής, του λεξιλογίου και της σύνταξης αλλά κυρίως στην απόκτηση ικανότητας να μπορεί ο μαθητής να εφαρμόζει τις γνώσεις του στην πράξη μέσα από την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Στην πορεία αυτή ακολουθούμε όλες τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας σε συνδυασμό με την χρήση διαδραστικού πίνακα και άλλων οπτικοακουστικών μέσων που συμβάλουν στην ομαλότερη και αποδοτικότερη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

Εκτός από τις σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας και πρακτικής, καταλυτικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία μας παίζει το άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό μας που χαρακτηρίζεται όχι μόνο από πολυετή διδακτική εμπειρία και επαγγελματισμό αλλά και από αγάπη για την διδασκαλία και τα παιδιά. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών BIG BEN οι μαθητές απολαμβάνουν ένα φιλικό και δημιουργικό περιβάλλον, καλλιεργούν την συναισθηματική, κοινωνική και ηθική τους ανάπτυξη ενώ παράλληλα ανακαλύπτουν ενεργά πως η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας δεν αποτελεί μια βαρετή και αναγκαστική διαδικασία αλλά ένα ευχάριστο ταξίδι προς την απόκτηση χρήσιμης και ουσιαστικής γνώσης.

Το επίπεδο Senior αποτελείται από 2 τάξεις- χρονιές:

  • A Junior
  • B Junior

Επιπλέον, στο Κ.Ξ.Γ μας, δίνεται η δυνατότητα, σε όσους μαθητές το επιθυμούν, να ολοκληρώσουν το επίπεδο αυτό σε μία μόνο σχολικη χρονιά χωρίς καμία παράλειψη ύλης.

Αγγλικά Lower (Β2)

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών BIG BEN, η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο επίπεδο Lower χαρακτηρίζεται ξεκάθαρα από την ολοκληρωμένη προετοιμασία των μαθητών μας για την σίγουρη επιτυχία τους στις εξετάσεις του πρώτου μεγάλου πτυχίου, γνωστό ως Lower, και την απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού. Στο επίπεδο αυτό γίνεται σαφέστατα μια εντατικότερη διδασκαλία της γλώσσας με έμφαση στην ανάπτυξη περαιτέρω λεξιλογίου και την εμβάθυνση και εμπέδωση της γραμματικής. Επιπλέον, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και εξασκούμε τους μαθητές μας μεθοδικά και συστηματικά στην δεξιότητα γραφής όλων των ειδών του γραπτού λόγου ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε και βελτιώνουμε την δεξιότητα του προφορικού λόγου συνεχώς, δυο απαραίτητα και ιδιαιτέρως απαιτητικά κομμάτια των εξετάσεων. Άλλωστε ανάμεσα στο έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό βρίσκονται πάντα και καθηγητές με μητρική γλώσσα την Αγγλική (native speakers).

Συνεπώς, οι μαθητές μας όχι μόνο κατακτούν το επιθυμητό επίπεδο γνώσης αλλά καλλιεργούν και την σωστή ψυχολογία σταδιακά και μαθαίνουν να διαχειρίζονται το πιθανό άγχος, εφόδια τα οποία θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν την διαδικασία των εξετάσεων με επιτυχία.

Το επίπεδο Lower αποτελείται από 2 τάξεις- χρονιές:

  • E Senior
  • Lower
  • Εντατικό πρόγραμμα: E Senior και Lower σε μόνο μία χρόνια

Κατά την διάρκεια της τάξης E Senior φροντίζουμε για την κάλυψη πιθανών ελλείψεων ή κενών από προηγούμενες χρονιές, ενώ προχωράμε σε επέκταση της βασικής γνώσης τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα αυτού του επιπέδου και λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του εκάστοτε μαθητή ξεχωριστά καθώς και τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις του κάθε πιστοποιητικού, ο μαθητής μαζί με την καθοδήγηση των καθηγητών του επιλέγει το πτυχίο για το οποίο θα εξεταστεί μέσω μιας σειράς mock πτυχίων ΜΟΝΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.

Στην διάρκεια της χρονιάς Lower, εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο στους τομείς του λεξιλογίου, της γραμματικής καθώς και στην ικανότητα κατανόησης αλλά και παραγωγής λόγου στην Αγγλική γλώσσα. Παράλληλα, οι μαθητές αρχίζουν να εξοικειώνονται σταδιακά με την διαδικασία των εξετάσεων μέσω των γνωστών Mock Tests, δηλαδή προσομοίωση των εξετάσεων μέσω τεστ που είναι διαμορφωμένα και διεξάγονται σε ένα περιβάλλον με συνθήκες που μοιάζουν ακριβώς με τις επίσημες εξετάσεις ων μαθητών. Το σχολείο μας καθιέρωσε ως πρωτοπόρος στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια την πρακτική των mock σε όλα τα επίπεδα εξετάσεων και γλωσσών σε γραπτά και προφορικά (προσωπικές συνεντεύξεις).

Με την συστηματική και σταδιακή ενδυνάμωση των γλωσσικών δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με την απαραίτητη εξοικείωση με τα πτυχία που επέλεξαν και την πολύτιμη καθοδήγηση και βοήθεια των καθηγητών μας, η εκπαίδευση και η πορεία όλων των μαθητών μας είναι εγγυημένα επιτυχής.

Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς , εκτός από το εβδομαδιαίο καθορισμένο πρόγραμμα, γίνονται πολλές επιπλέον διδακτικές ώρες για περαιτέρω εξάσκηση στις επιμέρους δεξιότητες όπως listening, προφορικά και φυσικά mock.

Αγγλικά για Ενήλικες

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών BIG BEN, προσφέρονται προγράμματα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας ειδικά σχεδιασμένα για τις απαιτήσεις και τις σύγχρονες ανάγκες των ενήλικων μαθητών μας. Η διδασκαλία γίνεται σε ολιγομελή τμήματα, ενώ η μεθοδολογία και οι τεχνικές που χρησιμοποιεί το έμπειρο καθηγητικό προσωπικό ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των ενηλίκων.

Τμήματα ενηλίκων δημιουργούνται τόσο για αρχάριους όσο και για προχωρημένους χρήστες της Αγγλικής γλώσσας και καλύπτουν την κάθε ανάγκη του εκάστοτε ενήλικα ξεχωριστά, είτε πρόκειται για επαγγελματική, πανεπιστημιακή ή απλά προσωπική χρήση της γλώσσας και ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Τα προγράμματα μας διαμορφώνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες πιστοποίησης του κάθε μαθητή και γίνεται προετοιμασία για IELTS και φυσικά όλων των ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.

Αγγλικά Proficiency (C2)

Η απαιτητική σύγχρονη καθημερινότητα επιβάλει την απόκτηση ενός πτυχίου επιπέδου Proficiency ως εργαλείο ζωτικής σημασίας τόσο για τον επαγγελματικό όσο και για τον προσωπικό τομέα του κάθε ατόμου.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών BIG BEN, φροντίζουμε για την υψηλή ποιότητα των σπουδών και την άριστη προετοιμασία των μαθητών μας με απώτερο στόχο όχι απλά την απόκτηση ενός πτυχίου αλλά και την εξασφάλιση όλης της γνώσης αλλά και πρακτικής ικανότητας που θα χρειαστούν οι μαθητές ώστε να αντιμετωπίσουν επιτυχώς όλες τις εκφάνσεις της πραγματικής χρήσης της γλώσσας που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, όπως για παράδειγμα σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό.

Ουσιαστικό ρόλο στα επιτυχή αποτελέσματά μας έχουν οι έμπειροι καθηγητές μας, ανάμεσα στους οποίους είναι και καθηγήτριες με μητρική την Αγγλική (native speakers), οι οποίοι είναι άριστα εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι, με αγάπη, όχι μόνο ως προς το γνωστικό τους αντικείμενο, την Αγγλική γλώσσα, αλλά και την εκπαίδευση και τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και πρακτικής.

Το επίπεδο Proficiency αποτελείται από 2 προγράμματα σπουδών διάρκειας:

  • 1 έτους (εντατικής προετοιμασίας)
  • 2 ετών

Η προετοιμασία των μαθητών γίνεται μέσα σε ολιγομελή τμήματα ενώ στοχεύει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη και κατάκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων και στρατηγικών που θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι μαθητές μας εξασκούνται συχνά σε θέματα από εξετάσεις περασμένων ετών, κάτι που τους βοηθά ιδιαίτερα στην ανάπτυξη κατάλληλης ψυχολογίας και την διαχείριση του άγχους για την ημέρα της επίσημης εξέτασης.

Φτάνοντας στην ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού, οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν το συγκεκριμένο πτυχίο, μεταξύ αρκετών επιλογών, για το οποίο θα εξεταστούν, κάτι το οποίο φυσικά γίνεται με την δική μας βοήθεια και καθοδήγηση.

Το σχολείο μας καθιέρωσε ως πρωτοπόρος στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια την πρακτική των mock σε όλα τα επίπεδα εξετάσεων και γλωσσών σε γραπτά και προφορικά (προσωπικές συνεντεύξεις). Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εκτός από το εβδομαδιαίο καθιερωμένο πρόγραμμα, γίνονται πολλές επιπλέον διδακτικές ώρες για περαιτέρω εξάσκηση στις επιμέρους δεξιότητες όπως listening, προφορικά και φυσικά mocks.

Το Πιστοποιημένο Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών BIG BEN βρίσκεται στην Χαλάστρα Θεσσαλονίκης και μετράει πληθώρα επιτυχιών στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.
Άλλωστε, μετά από αξιολόγηση του σχολείου μας από τους φορείς Languacert (City and Guilds) και του Πανεπιστημίου Cambridge, ενταχτήκαμε στο δυναμικό τους ως το ΜΟΝΟ στην ευρύτερη ΠΕΡΙΟΧΗ μας επίσημο ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ τους ΚΕΝΤΡΟ, δίνοντας μας τη δυνατότητα να επιλέξουμε τους χώρους και να εξασφαλίσουμε τις πλέον ιδανικές συνθήκες διεξαγωγής εξετάσεων.