ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΟ COSMOS:23/12!!!

Υπέροχες στιγμές ζήσαμε στην καθιερωμένη μας εκδρομή πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων! Σας ευχαριστούμε πολύ για την ωραία διάθεση και την παρουσία σας! Ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, περιμένουμε από αύριο τους μαθητές μας! ?❤
 
Μπορεί να είναι εικόνα 10 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που στέκονται και εξωτερικοί χώροι
 Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που στέκονται και κείμενο που λέει "the adventie Από την τρομάρα μου άκουγα την καρδιά μου! TNDTRAP MMo Intelligent Entertainment Ήταν σανα πρωταν Osca ππειρία χειώσει! PATIENT67 OF $"
Μπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα
Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα
Μπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα, άτομα που στέκονται, εξωτερικοί χώροι και δέντρο
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Μπορεί να είναι εικόνα 9 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 10 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα και άτομα που στέκονται
Μπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα, άτομα που στέκονται, εσωτερικός χώρος και κείμενο που λέει "Public"
Μπορεί να είναι εικόνα 14 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 13 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που στέκονται και κείμενο που λέει "You can't escape the adventure. Escape Room Marathon? Ch τό την άρα μου υγα την διά μου! THE mediterranean COSMOS MINDTRAP Intelligent Entertainment Ήταν σαν να ωταγωνιστούσα σε ταινία... Pl Αξίζω γί- SATES ATLANTE ANTE|"
Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα, εσωτερικός χώρος και κείμενο που λέει "the adventure. Από την μάρα μου ουγα την ρδιά μου! THE modi mediterranean COSMOS MINDTRAP Intelligent Entertainment Ήταν σαν να τρωταγωνιστούσα σε ταινία... Αξίζ GATES SPLIT"
Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που στέκονται και κείμενο που λέει "You can't escape the adventure. Esah? Escape Room Ch Από την τρομάρα μου άκουγα την καρδιά μου! He COS IN Ήταν πρωτα m Ple IN CKET"
Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα και κείμενο που λέει "THE mediterranean COSMOS MINDTRAP Intelligent Entertainment σα 5m minu Pleas ίζω Oscar γί αυτό! Αυτή Αυτήηεμπειρία εμπειρία με μεέχει έχει στοιχειώσει! GATES OF ATLANTTE PATIENTG ME GOLDEN TICKET"
Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα και άτομα που στέκονται
Μπορεί να είναι εικόνα ‎5 άτομα, άτομα που στέκονται και ‎κείμενο που λέει "‎απόδραση της ζωής μου! Youcan'ec You can't escape the adventure. EscaRoMarathon? Escape Room Marathon? Από την τρομάρα μου άκουγα ην καρδιά μου! Challenge Acce THE COSMOS MINDTRAP Intelligent Entertainment σαν να πρωταγωνιστούσα ا ταινία.. 5more minutes Pleaseeee T Αξίζ IN ΠΙΛΕ τήηεμη στοι NEVERSTUP‎"‎‎
Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα, άτομα που στέκονται και κείμενο που λέει "You can't escape the adventure. Ch ην μου την μου! ταν σαν να αγωνιστούσα ταινία... THE COSMOS MINDTRAP Intelligent Entertainment M n P ΓIME SCHOOL OF WIZARDS"
Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα, άτομα που στέκονται και κείμενο που λέει "You can't escape the adventure. Escape Room Escah? Marathon? Challe πό την ιάρα μου υγα διά μου! THE MINDTRAP COSMOS Intelliga Entertainment Ήταν σαν να ωταγωνιση σε ταινή 5m min Pleas GOLDEN TICKET IN"
Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα και άτομα που στέκονται
Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που στέκονται και κείμενο που λέει "You can't escape the adventure. Escape Room Marathon? ην μου Challeng μου! THE MINDTRAP COSMOS Intelligent Entertainment ν σαννα γωνιστούσα ταινία... mor minute Pleasee N IME) PATIENT67 Use m Jot vc"
Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα και κείμενο που λέει "You can't escape the adventure. Escape Es Room Chall την α μου την μου! THE COSMOS MINDTRAP Entertainment Intelligent ίταν σαν να ταγωνιστούσα σε ταινία... 5 mi Plea SPLIT NME ar ρία όσο 03 KET"
Μπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα
Μπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα
Μπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα και άτομα που στέκονται
Μπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα, άτομα που στέκονται και εξωτερικοί χώροι
Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα και άτομα που στέκονται
Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο
Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα και άτομα που στέκονται
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα
Μπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα, άτομα που κάθονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα και άτομα που κάθονται
Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα, άτομα που κάθονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 10 άτομα, άτομα που στέκονται και εξωτερικοί χώροι
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα και άτομα που στέκονται
Μπορεί να είναι εικόνα 9 άτομα και άτομα που κάθονται
Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα και άτομα που κάθονται
Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που κάθονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα
Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα, άτομα που στέκονται και κείμενο
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα
 
Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
 Μπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα, άτομα που κάθονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα και εσωτερικός χώρος