Ρώσικα

Μαθήματα Ρωσικών για παιδιά και ενήλικες

Η Ρωσική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα των 7 κρατών της Πρώην Σοβιετικής ένωσης. Πάνω από 260.000.000 άνθρωποι μιλάνε ρωσικά σε όλο τον κόσμο. Νέα οικονομικά και πολιτικά δεδομένα δημιούργησαν την ανάγκη για καθημερινές γλωσσικές επαφές με το ρωσσόφωνο κοινό. Έτσι η γνώση της ρωσικής γλώσσας με το αδιαμφισβήτητο κύρος της, θεωρείται πλέον απαραίτητη για την διεκπεραίωση των εμπορικών δραστηριοτήτων και την εκπλήρωση επαγγελματικών υποχρεώσεων και σας δίνει το πλεονέκτημα για περισσότερες εργασιακές ευκαιρίες σε μία διευρυμένη αγορά εργασίας.

Στο σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Big Ben στην Χαλάστρα Θεσσαλονίκης σας παρέχουμε ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με τα οποία ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει πιστοποιητικά Α1-Γ2.

Πιστοποιητικά

Τα επίπεδα γλωσσομάθειας καθορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες ως εξής:

Α1 (ТЭУ) - «Στοιχειώδης γνώση της ρωσικής γλώσσας»
Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου βεβαιώνουν τις στοιχειώδεις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Α2 (ТБУ) - «Βασική γνώση της ρωσικής γλώσσας»
Αυτό το δίπλωμα πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου στα περιορισμένα θέματα της καθημερινής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής, που χρησιμοποιούνται συχνά και αφορούν ιδιαίτερα οικίες καταστάσεις.

Β1 (ТРКИ -1) - «Μέτρια γνώση της ρωσικής γλώσσας» - (πρώτο σερτιφικάτ)
Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες μέσου επιπέδου του υποψηφίου που μπορεί να συζητεί και να αναπτύσσει διάφορα θέματα της καθημερινής, πολιτιστικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Το πτυχίο αυτού του επιπέδου είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στα προπτυχιακά προγράμματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσίας.

Β2 (ТРКИ -2) - «Καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας» - (δεύτερο σερτιφικάτ)
Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί τις γνώσεις και ικανότητες αρκετά υψηλού επιπέδου του υποψηφίου που μπορεί να επικοινωνεί άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής καθώς επίσης και της επαγγελματικής ζωής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του βασικού πτυχίου και του πτυχίου Master των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκτός των σχολών της φιλολογίας και είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ρωσίας.

Γ1 (ТРКИ -3) - «Πολύ καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας»
Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες υψηλού επιπέδου του υποψηφίου που μπορεί να επικοινωνεί άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής καθώς επίσης και επαγγελματικής ζωής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του βασικού πτυχίου των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη φιλολογία.

Γ2 (ТРКИ-4) - «Άριστη γνώση της ρωσικής γλώσσας»
Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου σε επίπεδο της μητρικής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Master των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη φιλολογία και δίνει στον κάτοχό του δικαίωμα να διδάσκει τη ρωσική γλώσσα και να κάνει επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρωσικής γλώσσας.

Οι φορείς που πραγματοποιούν τις εξετάσεις είναι:

  1. Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας
    Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται τον Ιούνιο και αναγνωρίζονται τόσο από τον ΑΣΕΠ όσο και διεθνώς.
  2. Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών
    Οι εξετάσεις διενεργούνται 2 φορές το χρόνο. Για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριο και Δεκέμβριο και για τη θερινή περίοδο Μάιο και Ιούνιο. Τα πιστοποιητικά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ, δεν έχουν όμως διεθνή αναγνώριση, συνεπώς δεν συνίστανται για όσους επιθυμούν να δουλέψουν ή να σπουδάσουν στη Ρωσία.
  3. Κέντρο Ρώσικων Σπουδών και Πολιτισμού MIR
    Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται και στα έξι επίπεδα αλλά αναγνωρίζονται μόνο από το Ρώσικο κράτος και όχι από τον ΑΣΕΠ.