Γαλλικά

Μαθήματα Γαλλικών για παιδιά και ενήλικες

Ευρωπαική γλώσσα με παρουσία και στις 5 ηπείρους (45 χώρες έχουν τα γαλλικά ώς επίσημη γλώσσα). Μια γλώσσα με διευρυμένο πολιτισμό που σχετίζεται με τη διπλωματία, τον τουρισμό, το εμπόριο και το χώρο εργασίας καθώς στην Ευρωπαικη Ένωση τα Αγγλικά και τα Γαλλικά είναι οι 2 βασικές γλώσσες. Οι παραπάνω λόγοι καθιστούν την γνώση της Γαλλικής γλώσσας ως αναμφισβήτητο προσόν και εφόδιο στην αγορά εργασίας.

Στα Σύγχρονα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Big Ben, στην Χαλάστρα Θεσσαλονίκης παρέχουμε πλήρη προγράμματα σπουδών Γαλλικών όλων των επιπέδων . Παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού επιπέδου Α1 - Γ2, επίπεδα καθορισμένα σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, με την απόκτηση του επιπέδου Β2 (Βασική Γνώση) σε μόλις 4,5 χρόνια για τα παιδιά και σε μόλις 2 χρόνια για τους ενήλικες.

Πιστοποιητικά

Τα διεθνούς φήμης διπλώματα της γαλλικής γλώσσας (DELF/DALF), χορηγούνται από το Γαλλικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Είναι αναγνωρισμένα από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και συμβάλλουν στην εργασιακή προαγωγή.

Επίπεδα Πτυχίου DELF

DELF Επίπεδο Α1: πιστοποιεί τις πρώτες γνώσεις της γαλλικής γλώσσας σε ένα στοιχειώδες επίπεδο που καθιστά δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

DELF Επίπεδο Α2: πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας στην επικοινωνία μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων, που απαιτούν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.

DELF Επίπεδο Β1: πιστοποιεί ένα επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας και στην παραγωγή και κατανόηση προφορικού λόγου που αφορά θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος.

DELF Επίπεδο Β2: πιστοποιεί την βασική γνώση της Γαλλικής Γλώσσας όπου ο ομιλητής είναι σε θέση να κατανοεί και να διατυπώνει με σαφήνεια την άποψη του για οικεία προς αυτόν θέματα.

Επίπεδα Πτυχίου DALF

DALF Επίπεδο C1: πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας και παρέχει την επαρκή γνώση της γλώσσας που είναι απαραίτητη για την είσοδο των σπουδαστών στα Γαλλόφωνα πανεπιστήμια.

DALF Επίπεδο C2: πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας. Πλέον ο ομιλητής μπορεί να εκφραστεί με ευχέρεια και ακρίβεια παράλληλα και να αποδίδει με συνοχή αιτιολογήσεις και εξηγήσεις.

Πτυχίο Sorbonne (I & II)

Τα 2 πρώτα επίπεδα του πτυχίου Sorbonne έχουν ως εξής :

Α΄ βαθμού: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (SORBONNE C1).

Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει γνώσεις Γαλλικής γλώσσας και Γαλλικού πολιτισμού ανάλογες και αντίστοιχες αυτών του Γαλλικού απολυτηρίου. Απαλλάσσει από τεστ γλώσσας τους μη Γαλλόφωνους υποψηφίους οι οποίοι θα επιθυμούσαν να εγγραφούν για πτυχιακές – μεταπτυχιακές – διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης.

Β΄ βαθμού: ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (SORBONNE C2) με τομείς επιλογής (Λογοτεχνία, Λογοτεχνία-Ιστορία, Λογοτεχνία-Μετάφραση, Λογοτεχνία-Ευρωπαϊκή Ένωση)

Παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε μία ειδικότητα και αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του δύναται να παρακολουθήσει ανώτερες σπουδές.

Sorbonne B2

Από τον Μάιο του 2007 το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης δημιούργησε ένα νέο πτυχίο που απευθύνεται σε όλους τους υποψηφίους το επίπεδο των οποίων είναι αυτό του Delf – B1. Έχει την ίδια αναγνώριση με το Delf – B2 και οι κάτοχοί του μπορούν να αποκτήσουν το Sorbonne I δίνοντας μόνο την λογοτεχνία. Οι εξετάσεις διεξάγονται στο Γαλλικό Ινστιτούτο 2 φορές τον χρόνο: Δεκέμβριο και Μαιο.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Επίπεδο Α (Α1+Α2)

Επίπεδο Β (Β1+Β2)

Επίπεδο Γ (Γ1+Γ2)