ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ !!!

Μια υπέροχη σχολική χρονιά σε όλους , μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς!!!❤❤???✏??

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "HAVE A GREAT SCHOO YEAR!!"

PALSO !!!

 
Κάθε γλώσσα έχει και το δικό της τρόπο σκέψης.
 
Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα και κείμενο που λέει "H— εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε μαθαίνει να σκέφτεσαι με ένα νέο τρόπο. Hyde Filippo tanguaoe PALS"