Καλή σχολική χρονιά !!!?❤??✏

Καλή σχολική χρονιά σε όλους, μαθητές, γονείς κι εκπαιδευτικούς με υγεία και φώτιση !!!?❤??✏
 
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο