ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ & PRE-JUNIOR!!!

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, οι πρώτοι μαθητές που αποχαιρετούμε για το καλοκαίρι είναι οι βενιαμίν μας, των τάξεων ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟΥ & PRE-JUNIOR!!! ❤❤?‍?‍??‍??‍?‍?
 
Μπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα, παιδί και άτομα που στέκονται
Μπορεί να είναι εικόνα 9 άτομα και άτομα που στέκονται
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Μπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα, παιδί, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο
Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα και άτομα που στέκονται
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και εσωτερικός χώρος