ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ MICHIGAN!!!

Σαββατοκύριακο MICHIGAN!!!
✅PROFICIENCY ECPE ( γραπτά)
✅LOWER ECCE ( γραπτά)
✅PROFICIENCY MSU ( γραπτά κ προφορικά)
✅LOWER MSU (γραπτά κ προφορικά)
Καλά αποτελέσματα σε όλους!!!?❤
 
Μπορεί να είναι εικόνα 14 άτομα, άτομα που στέκονται, εξωτερικοί χώροι και κείμενο που λέει "Building abrighter Greece onestude THE NORT' FAC"
Μπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα και άτομα που στέκονται
Μπορεί να είναι εικόνα 9 άτομα, άτομα που στέκονται και εξωτερικοί χώροι
Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα, άτομα που στέκονται και εξωτερικοί χώροι
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα και εξωτερικοί χώροι
Μπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα, άτομα που κάθονται και άτομα που στέκονται
Μπορεί να είναι εικόνα 12 άτομα, άτομα που στέκονται και εξωτερικοί χώροι
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο