ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ!!!

Η εξεταστική μας περίοδος του Μαΐου άρχισε το Σαββατοκύριακο με :
✅CAMBRIDGE Proficiency ( Γ2 )
✅CAMBRIDGE Lower ( Β2 )
✅LANGUAGECERT ( B2 )
✅LANGUAGECERT ( A2 )
✅LANGUAGECERT ( A1 )
Καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα στους μαθητές μας!!!?✌❤
Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα και άτομα που στέκονται
Μπορεί να είναι εικόνα 11 άτομα και άτομα που στέκονται
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και στέκεται
 
Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα και άτομα που στέκονται
Μπορεί να είναι εικόνα 9 άτομα και άτομα που στέκονται
Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
\