ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Proficiency Michigan ( MSU ) !!!

Το Σαββατοκύριακο μας ξεκινάει με Proficiency Michigan ( MSU ) !!! Good luck children!!! ?✌❤
 
Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα, άτομα που στέκονται και εξωτερικοί χώροι