Στολισμός Δέντρου: Vol.3 ❗❗

Με μεγάλη χαρά ( και όλα τα απαραίτητα μέτρα) αρχίσαμε τον καθιερωμένο στολισμό του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου μας από τις τάξεις Lower & Proficiency που φέτος θα γίνει σε 3 δόσεις, λόγω της κατάστασης. Και του χρόνου με υγεία!!!!??❤
 
 
Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 9 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα χριστουγεννιάτικο δέντρο και εσωτερικός χώρος
 Μπορεί να είναι εικόνα 10 άτομα, άτομα που στέκονται, άτομα που κάθονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα, εσωτερικός χώρος και δέντρο
Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα, άτομα που στέκονται, χριστουγεννιάτικο δέντρο και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα, άτομα που στέκονται, χριστουγεννιάτικο δέντρο και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα, χριστουγεννιάτικο δέντρο και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, χριστουγεννιάτικο δέντρο και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, χριστουγεννιάτικο δέντρο και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, χριστουγεννιάτικο δέντρο και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 10 άτομα, άτομα που κάθονται, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα, άτομα που στέκονται, δέντρο και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα χριστουγεννιάτικο δέντρο και εσωτερικός χώρος
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.