Στολισμός Δέντρου: Vol.2 ❗❗

Με μεγάλη χαρά ( και όλα τα απαραίτητα μέτρα) αρχίσαμε τον καθιερωμένο στολισμό του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου μας από τις τάξεις Lower & Proficiency που φέτος θα γίνει σε 3 δόσεις, λόγω της κατάστασης. Και του χρόνου με υγεία!!!!??❤
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, άτομα που στέκονται, εσωτερικός χώρος και δέντροΜπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, χριστουγεννιάτικο δέντρο και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
 Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που στέκονται, άτομα που κάθονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
 Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα και άτομα που στέκονται
Μπορεί να είναι εικόνα 10 άτομα και άτομα που στέκονται
Μπορεί να είναι εικόνα 9 άτομα και άτομα που στέκονται
Μπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα, άτομα που στέκονται, εσωτερικός χώρος και δέντρο