ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ !!!

Μια υπέροχη σχολική χρονιά σε όλους , μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς!!!❤❤???✏??

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "HAVE A GREAT SCHOO YEAR!!"