ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 NOCN

 
Εξετάσεις προφορικών NOCN σήμερα, all day long!!! Good luck children!!! ??❤
 
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και στέκεται
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
 
Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα και άτομα που στέκονται
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, στέκεται και κείμενο που λέει "HOTEL"
 
Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και στέκεται
Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα που στέκονται