ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ NOCN, LANGUAGECERT & MICHIGAN

 
Οι εξεταστικοί φορείς : NOCN, LANGUAGECERT & MICHIGAN
ανακοίνωσαν τη μεταφορά των εξετάσεων του Δεκεμβρίου στον Ιανουάριο λόγω των συνθηκών. Ελπίζουμε να είμαστε όλοι υγιείς και να δώσουμε εξετάσεις με το καλό έστω και με μια μικρή καθυστέρηση. Πρώτα απ' όλα η υγεία!
Οι εξεταστικοί φορείς : NOCN, LANGUAGECERT & MICHIGAN
ανακοίνωσαν τη μεταφορά των εξετάσεων του Δεκεμβρίου στον Ιανουάριο λόγω των συνθηκών. Ελπίζουμε να είμαστε όλοι υγιείς και να δώσουμε εξετάσεις με το καλό έστω και με μια μικρή καθυστέρηση. Πρώτα απ' όλα η υγεία!
Οι εξεταστικοί φορείς : NOCN, LANGUAGECERT & MICHIGAN
ανακοίνωσαν τη μεταφορά των εξετάσεων του Δεκεμβρίου στον Ιανουάριο λόγω των συνθηκών. Ελπίζουμε να είμαστε όλοι υγιείς και να δώσουμε εξετάσεις με το καλό έστω και με μια μικρή καθυστέρηση. Πρώτα απ' όλα η υγεία!
Οι εξεταστικοί φορείς : NOCN, LANGUAGECERT & MICHIGAN
ανακοίνωσαν τη μεταφορά των εξετάσεων του Δεκεμβρίου στον Ιανουάριο λόγω των συνθηκών. Ελπίζουμε να είμαστε όλοι υγιείς και να δώσουμε εξετάσεις με το καλό έστω και με μια μικρή καθυστέρηση. Πρώτα απ' όλα η υγεία!