Κανάκη Ναταλία

Κανάκη Ναταλία

Καθηγητρια Ρωσικών

Η Κανάκη Ναταλία είναι καθηγήτρια Ρωσικών. Έχει τελειώσει την ελληνο-ρωσική σχολή του Πανεπιστημίου Τιφλίδας. Το πτυχίο της αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα ως αντίστοιχο με τα πτυχία ΑΕΙ της Ελλάδας. Έχει εμπειρία διδασκαλίας 11 χρόνια.