Καλογιάννη Δήμητρα

Καλογιάννη Δήμητρα

Καθηγήτρια Αγγλικών

Η Καλογιάννη Δήμητρα είναι καθηγήτρια αγγλικών με σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Ειδικής Αγωγής, Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η μετεκπαίδευση της επικεντρώνεται στη διδασκαλία Αγγλικών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες. Εργάζεται στο φροντιστήριο από το 2017.