Καλογιάννη Δήμητρα

Καλογιάννη Δήμητρα

Καθηγήτρια Αγγλικών

Τελειόφοιτη του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.