Ανασταστιάδου Ελισάβετ

Ανασταστιάδου Ελισάβετ

Καθηγήτρια Γερμανικών. Διδάσκει στο σχολείο μας από το 2017

Φυσική ομιλήτρια της γερμανικής γλώσσας (native speaker). Απόφοιτη του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με εξάμηνες σπουδές στην Βαμβέργη Γερμανίας και πρακτική στο Goethe Institut Θεσ/νίκης και στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Μ.Π.Σ. «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στην Διδακτική και Γλωσσολογία.