Σαμαρά Αλίκη

Σαμαρά Αλίκη

Καθηγήτρια Αγγλικών & Γαλλικών. Διδάσκει στο σχολείο μας από το 2009

 Η Αλίκη Σαμαρά είναι απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος επάρκειας της Γαλλικής Γλώσσας. Εργάζεται στο φροντιστήριο Big Ben από το 2009 ως καθηγήτρια Αγγλικών και Γαλλικών. Είναι κάτοχος της πιστοποίησης για τη γραφή των τυφλών Braille και παρακολουθεί συστηματικά σεμινάρια που στοχεύουν στην περαιτέρω επιμόρφωση και εξέλιξη της.