Μαθήματα ενηλίκων για ειδικούς σκοπούς (π.χ. Business, Marketing, Tourism κ.α.) με δυνατότητα απόκτησης του αντίστοιχου πιστοποιητικού