Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό

΄Ολο το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούμε, δηλαδή η σειρά των βιβλίων, τα βιβλία εξάσκησης για τα πτυχία καθώς και το έξτρα υλικό που παρέχουμε σε φωτοτυπίες έχει επιλεγεί με μεγάλη προσοχή έχοντας ως γνώμονα τη σωστή εκμάθηση της ξένης γλώσσας και την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για τα πτυχία. Προσπαθούμε λοιπόν να εκπαιδεύουμε τους μαθητές μας από τις πολύ μικρές τάξεις σε όλα τα μέρη που θα εξεταστούν αργότερα στα πτυχία, τα οποία είναι: γραμματική, κατανόηση κειμένου, έκθεση, listening (ακουστικό) και speaking (προφορικά).