2794 πτυχία σε 18 χρόνια!

Έως 100% επιτυχία στις εξετάσεις αναγνωρισμένων και αξιόπιστων πτυχίων (Cambridge, Michigan, City and Guilds, Edexcel, NOCN, Κρατικό, Goethe, OSD, Cervantes, Diploma, Delf κ.α.) τα οποία εξετάζουν και τις 4 δεξιότητες (κατανόηση κειμένων, προφορικά, listening, έκθεση) κάτι που είναι απαραίτητο ώτε να γίνονται δεκτά από τον ΑΣΕΠ και όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Εξάσκηση σε όλες τις απαραίτητες δεξιότητες (γραμματική, κατανόηση κειμένου, έκθεση, listening και speaking).

Απεριόριστα mock tests (προσομοιώσεις εξετάσεων) και στα γραπτά και στα προφορικά (από native speakers) χωρίς έξτρα οικονομική επιβάρυνση για ολοκληρωμένη προετοιμασία και διαχείριση χρόνου και άγχους.

Σεμινάρια προφορικών από τους ίδιους εξεταστές όλων των φορέων (Cambridge, Michigan, City and Guilds, NOCN κ.α.) που έρχονται αποκλειστικά για τους μαθητές μας μόνο στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας.

Προετοιμασία ειδικού μαθήματος για Πανελλαδικές εξετάσεις σε Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά.