Δωρεάν μαθηματα Αγγλικών: Προνηπιακό Τμήμα

Στο σχολείο μας έχουμε εισάγει την διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας από την ηλικία των 5 ετών (Μεγάλα Νήπια). Τα προγράμματα διδασκαλίας απαρτίζονται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων που βασίζονται στις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές.

Στο επίπεδο αυτό οι μικροί μαθητές μαθαίνουν μέσα από πολυάριθμες και άριστα δομημένες δραστηριότητες, δίνοντας έμφαση στη διάδραση και στον βιωματικό τρόπο μάθησης. Οι έμπειροι καθηγητές χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα μέσα διδασκαλίας όπως διαδραστικοί πίνακες, οδηγούν τα παιδιά στον τελικό στόχο, ο οποίος είναι η εξοικείωση με τη γλώσσα, η αγάπη για αυτή, όπως επίσης η δημιουργία ενός πυρήνα πάνω στον οποίο θα στηριχτεί η σωστή εκμάθηση της γλώσσας.